Nhà lưu trú công nhân tại phường Linh Trung,  quận Thủ Đức

Nhà lưu trú công nhân: Như muối bỏ biển

 Tính đến thời điểm này, dù đã khánh thành 34 nhà lưu trú công nhân với 5.514 phòng nhưng chỉ đáp ứng được 39.400 chỗ ở (chiếm 15,3%) cho công nhân đang làm việc tại TPHCM. 
Sẽ có thêm 31.180 chỗ lưu trú cho công nhân

Sẽ có thêm 31.180 chỗ lưu trú cho công nhân

Từ nay đến năm 2020, TPHCM phấn đấu hoàn thành 8 dự án nhà lưu trú công nhân với tổng diện tích đất hơn 18ha, tương ứng 4.962 phòng và đáp ứng 31.180 chỗ ở.

Đọc nhiều nhất