Vissan đổi mới quy trình giết mổ gia súc theo công nghệ hiện đại. Ảnh: THANH HẢI

Vissan tập trung xây dựng nhà máy tại Long An

Ngày 18-6, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản - Vissan đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhằm thông qua các kết quả thực hiện trong năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư cho năm mới.

Đọc nhiều nhất

" />