Nhạc sĩ Nguyễn Văn Vĩnh

Nhạc sĩ của phố phường

Không biết gọi bằng cái tên như vậy có ổn không, nhưng rõ ràng những tác phẩm của họ đang sống với dân, với phố, với các câu lạc bộ và bè bạn xung quanh họ.