Công trình xây dựng mới Bệnh viện Quận 3 vẫn im lìm, do chưa thể  cấp điện để thi công

Nhiêu khê giấy phép đào đường

Cải cách thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian, điều kiện và quy trình là điều người dân mong đợi. Tại TPHCM, trong khi nhiều ngành chức năng đã và đang nỗ lực cải cách thủ tục, giảm nhiều khóa vào một cửa, lại cũng có nơi tiếng là một cửa, nhưng... nhiều khóa.