Đừng đòi hỏi nhà văn tặng sách

Đừng đòi hỏi nhà văn tặng sách

Như luật bất thành văn, mỗi lần có một tác giả nào đó vui mừng chia sẻ về cuốn sách chuẩn bị ra mắt, sau những lời chúc mừng, kiểu gì cũng sẽ có vài người xin sách, đại loại: “Nhớ tặng nhé!”, hoặc: “Cho xin một cuốn đi!”.

Đọc nhiều nhất