Người lớn tuổi vui học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Ảnh: Wall Street English

Những học trò lớn tuổi

Hồi tháng 8-2017, khá nhiều người đọc đã bình luận, chia sẻ bài viết về việc bà Vi Thị Kiên (60 tuổi) ngụ ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, khăn gói về thành phố Cần Thơ theo học ngành luật của Trường Đại học Cần Thơ. 

Đọc nhiều nhất