Nhạc kịch Những người khốn khổ lên sân khấu Việt

Nhạc kịch Những người khốn khổ lên sân khấu Việt

Sau thành quả từ vở diễn Hồ Thiên Nga được thực hiện năm 2019, cuối tháng 11-2020, các nghệ sĩ của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) sẽ công diễn vở nhạc kịch Những người khốn khổ tại Nhà hát lớn Hà Nội.