Những nhịp cầu hỗ trợ phát triển

Những nhịp cầu hỗ trợ phát triển

Năm 2018 là năm bản lề TPHCM khởi động đề án xây dựng đô thị thông minh. Trong quá trình xây dựng và triển khai đề án, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, TPHCM rất cần những chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi hợp tác từ nhiều quốc gia.

Đọc nhiều nhất