Nối dài và lan tỏa

Nối dài và lan tỏa

TPHCM đã khởi phát nhiều phương thức chăm lo gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công. Mang tinh thần vì cả nước, cùng cả nước, TPHCM không chỉ triển khai công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn, mà còn lan tỏa, mở rộng tri ân tới những người có công khắp tỉnh thành cả nước.