Gian nan xử lý 17.000 ha cây mai dương tại hồ Trị An

Gian nan xử lý 17.000 ha cây mai dương tại hồ Trị An

Qua khảo sát về tình hình ô nhiễm nước ở hồ Trị An, cơ quan chức năng tại đây đã phát hiện một trong những nguyên nhân chính là do những bụi cây mai dương già cỗi chết đi, phân hủy thành những chất độc ảnh hưởng hồ Trị An.