Thanh long bị ốc sên tàn phá.

Bình Thuận: Khắc phục tình trạng ốc sên tàn phá vườn thanh long

Sau khi Báo SGGP Online phản ánh về việc ốc sên tấn công tàn phá nhiều diện tích thanh long, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan sớm kiểm tra, sớm có biện pháp hướng dẫn nông dân phòng, tránh.