Ông Trịnh Văn Y (bên phải) đi kiểm tra một cây cầu sắp hoàn thành

Ông Hai cầu đường

Sở dĩ, gọi ông là huyền thoại vì ông Hai (ông Trịnh Văn Y, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre) chính là người đã vận động mạnh thường quân xây dựng hàng ngàn cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Và đến nay, con số ấy cứ tăng theo cấp số cộng. 

Đọc nhiều nhất