Kỷ lục doanh số mới của Peugeot tại Việt Nam trong năm 2018

Kỷ lục doanh số mới của Peugeot tại Việt Nam trong năm 2018

Kết thúc năm 2018, Peugeot Việt Nam đã đạt doanh số trên 4.560 xe, tăng trưởng gấp 19 lần so với năm 2017. Đây được coi là năm đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ, tạo nên cột mốc quan trọng gần 5.000 xe, đã thiết lập một kỷ lục mới của Peugeot tại thị trường ô tô Việt Nam.

Đọc nhiều nhất