Khách hàng nhận miễn phí bộ tặng phẩm cao cấp

Chỉ còn 2 tuần để nhận quà sang miễn phí của Co.opmart

Để sở hữu những sản phẩm pha lê đẳng cấp và giá trị trong chương trình “Tích tem đổi quà đẳng cấp miễn phí” do Saigon Co.op triển khai, khách hàng chỉ còn 2 tuần để tích tem và 1 tháng để đổi quà miễn phí.