Sản xuất tiêu bền vững ở xã Thiện Hưng, Bù Đốp

Phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền vững

Dự án (DA) phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền vững tại Bình Phước triển khai được 5 năm và đang mang lại nhiều khởi sắc. Dù có lợi thế để mở rộng quy mô từ hiệu quả của DA, song tỉnh Bình Phước cũng đối mặt không ít thách thức...