Phát triển quan hệ hải quan - doanh nghiệp

Phát triển quan hệ hải quan - doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan đang triển khai chuyên mục riêng về vấn đề phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp trên hệ thống Cổng thông tin điện tử hải quan. 

Đọc nhiều nhất

" />