Những ngàn tỷ “nằm bẹp” và “bốc hơi”

Những ngàn tỷ “nằm bẹp” và “bốc hơi”

Trao đổi bên lề kỳ họp Quốc hội ngày 25-5, một vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã dùng cụm từ “nằm bẹp” và “bốc hơi” để nói về tình trạng không hiệu quả, thậm chí tiêu cực trong quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước ở doanh nghiệp nhà nước.