Phỏng vấn một tờ giấy

- Thưa anh, những chữ bự ịn sẵn trên anh, cùng với một cái dấu, là để chứng nhận điều gì? Rồi anh sẽ thuộc về ai?

Đọc nhiều nhất