Trị liệu miễn phí tại nhà cho người khuyết tật

Trị liệu miễn phí tại nhà cho người khuyết tật

Trên địa bàn TPHCM, hiện có mô hình các bác sĩ, kỹ thuật viên đến tận nhà tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng miễn phí giúp người khuyết tật. Qua tập luyện, nhiều người dần được phục hồi.