Không sử dụng vốn vay để chi thường xuyên

Không sử dụng vốn vay để chi thường xuyên

Ngày 12-5, tại Ninh Bình, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Đọc nhiều nhất