Doanh nghiệp được quảng bá miễn phí

Doanh nghiệp được quảng bá miễn phí

Từ ngày 15-1-2021, các doanh nghiệp (DN) Việt có nhu cầu tham gia, quảng bá, xúc tiến thương mại trên môi trường mạng sẽ được Bộ Công thương hỗ trợ 100% kinh phí tuyên truyền, quảng bá, tổ chức giới thiệu thông tin cũng như mời đơn vị tham gia, giao dịch.