Chống quấy rồi tình dục học đường

Chống quấy rồi tình dục học đường

Gần 60 giáo sư đã kêu gọi giới chức ngành giáo dục đưa ra nội quy hướng dẫn chống quấy rối tình dục học đường càng sớm càng tốt sau khi Bộ trưởng Giáo dục thông báo chiến dịch ngăn chặn nạn giáo viên quấy rối tình dục nữ sinh ngày càng nghiêm trọng.