Hành động trước khi quá muộn

Hành động trước khi quá muộn

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), như quét khuôn mặt trực tiếp, có nguy cơ đe dọa sự an toàn hoặc các quyền của con người và cần phải cấm hoặc kiểm soát chặt chẽ.

Đọc nhiều nhất