Đông đảo người trẻ đến quán xá dọc theo tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ vui chơi, bất chấp những quy định phòng dịch

Phớt lờ các quy định phòng dịch

Từ sau ngày 1-10 đến nay, TPHCM đã nới lỏng nhiều hoạt động trong sự cân nhắc, cẩn trọng từng bước. Với một bộ phận bạn trẻ sau “kỳ nghỉ tại chỗ bắt buộc”, nay bung xõa hết mức, bất chấp nguy cơ tiềm ẩn của dịch bệnh.