Đóng góp cho quỹ hòa bình chỉ đạt 439 triệu USD

Đóng góp cho quỹ hòa bình chỉ đạt 439 triệu USD


The Straits Times dẫn tuyên bố của Liên hiệp quốc cho biết, tính đến nay, 39 quốc gia (đã cam kết) chỉ đóng góp được hơn 439 triệu USD để giúp bảo đảm hòa bình ở các quốc gia đang xảy ra xung đột, thấp hơn nhiều so với mục tiêu là 1,5 tỷ USD trong 5 năm, 2020-2024. 

Đọc nhiều nhất

" />