Trên 200 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

Trên 200 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

Trong tháng 9-2020, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP đã chuyển trên 200 triệu đồng bạn đọc hảo tâm đóng góp, hỗ trợ các hoàn cảnh cần giúp đăng trên trang Nhịp cầu nhân ái.

Đọc nhiều nhất