Giữ lửa cải cách

Giữ lửa cải cách

Quyết định số 170/QĐ-BKHĐT thành lập Tổ công tác triển khai Nghị quyết 02/2022/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng ký ban hành ngày 14-2. 

Đọc nhiều nhất

" />