Rác nhựa đe dọa san hô

Rác nhựa đe dọa san hô

Rác thải bằng nhựa là một trong những mối đe dọa lớn nhất cho tương lai của các rạn san hô, chỉ đứng sau tình trạng đại dương nóng lên.