Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ để giảm thiểu gian lận, rủi ro đạo đức nghề nghiệp

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ để giảm thiểu gian lận, rủi ro đạo đức nghề nghiệp

Theo ông Nguyễn Thành Long, Phó TGĐ, Giám đốc Khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ VPBank, bên cạnh việc phát kiển kinh doanh mạnh mẽ, Ngân hàng cần phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm bảo đảm giảm thiểu các rủi ro hoạt động, rủi ro tuân thủ, bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định, bền vững và phát triển.