Nhiều dự án giao thông kết nối

Nhiều dự án giao thông kết nối

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án CHKQT Long Thành giai đoạn 1, hệ thống giao thông kết nối với sân bay gồm 3 tuyến đường bộ và 2 tuyến đường sắt. 

Đọc nhiều nhất