Thiết thực sân chơi HCMGIS

Thiết thực sân chơi HCMGIS

Dù chỉ mới ở vòng thi thuyết trình, song không ít bài tham dự cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sản phẩm GIS 2018” đã cho thấy khả năng ứng dụng, sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị trên địa bàn TPHCM và các tỉnh bạn.