Những sáng kiến bảo vệ cộng đồng

Những sáng kiến bảo vệ cộng đồng

Thời gian qua, khi dịch Covid-19 bùng phát, người gốc Á tại Mỹ đã trở thành mục tiêu của những vụ tấn công kỳ thị bằng cả lời nói cũng như hành động bạo lực. Để bảo vệ cộng đồng, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại khu vực có người gốc Á sinh sống.