Sàng lọc ADN xét nghiệm ung thư

Sàng lọc ADN xét nghiệm ung thư

Các nhà khoa học đã thực hiện một xét nghiệm được gọi là sinh thiết lỏng, sử dụng để sàng lọc ADN từ các tế bào ung thư và có thể phát hiện 10 loại ung thư khác nhau với độ chính xác cao. 

Đọc nhiều nhất

" />