Phương án tổng thể sắp xếp 10 phường trên địa bàn TPHCM

Phương án tổng thể sắp xếp 10 phường trên địa bàn TPHCM

Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019-2021. Theo đó, trong giai đoạn 2019-2021, TPHCM có 10 phường thuộc diện phải sắp xếp; không có quận, huyện nào thuộc diện phải sắp xếp.
TS Nguyễn Sĩ Dũng

Nhập tỉnh là đề xuất chưa thuyết phục ​

TS Nguyễn Sĩ Dũng thẳng thắn bình luận rằng, chưa thấy chứng cứ nào cho thấy việc sáp nhập để giảm số lượng 10 tỉnh sẽ tốt, trong khi đó, chứng cứ về việc “tách tỉnh không phải là xấu” lại rất rõ ràng, thực tế.

Đọc nhiều nhất