Còn nhiều khó khăn sắp xếp lại trường lớp và giáo viên tại Cà Mau

Còn nhiều khó khăn sắp xếp lại trường lớp và giáo viên tại Cà Mau

Chiều 15-8, UBND tỉnh Cà Mau đã họp thông tin kết quả bước đầu về việc sắp xếp trường, lớp và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, nhiều địa phương cũng như các trường cho biết đang gặp khó trong việc xóa điểm lẻ, sỉ số lớp học; biên chế giao thấp so với nhu cầu thực tế. 

Đọc nhiều nhất