Biểu ngữ với nội dung chấm dứt bạo hành phụ nữ và trẻ em

Vô hình và không an toàn

Báo cáo tiêu đề “Vô hình và không an toàn”, do một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc các tổ chức phi chính phủ Plan, World Vision, Save the Children và ChildFund thực hiện, vừa công bố những phát hiện gây sốc về tình trạng bạo hành trẻ em tại các quốc gia Thái Bình Dương.

Đọc nhiều nhất