Khai trương trung tâm báo chí phục vụ Festival Hoa Đà Lạt

Khai trương trung tâm báo chí phục vụ Festival Hoa Đà Lạt

Chiều 21-12, tại TP Đà Lạt, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai trương Trung tâm báo chí phục vụ phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí tác nghiệp trong những ngày diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII-2017.