Sớm khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh

Sớm khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh

Chiều 10-10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp ông Paul Greenwood, Phó chủ tịch Tập đoàn Exxon Mobil phụ trách khí và năng lượng.