Gần gũi con, hướng con đến với các hoạt động đội nhóm, cộng đồng sẽ giúp con trưởng thành, tự tin hơn

Cùng con trưởng thành

Tại một hội thảo phát triển kỹ năng sống cho con trẻ diễn ra tại TPHCM mới đây, nhiều phụ huynh thổ lộ rằng họ không kiểm soát được hành vi của con (đặc biệt là các con ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành).

Đọc nhiều nhất