Ảnh minh họa

Nhiều sai phạm tại Công ty Cà phê Đắk Nông

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo số 1468/TB-TTCP về kết luận thanh tra toàn diện Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông (trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam), đã phát hiện nhiều sai phạm trong sử dụng vốn Nhà nước và giao khoán đất cho người dân.
Những ngàn tỷ “nằm bẹp” và “bốc hơi”

Những ngàn tỷ “nằm bẹp” và “bốc hơi”

Trao đổi bên lề kỳ họp Quốc hội ngày 25-5, một vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã dùng cụm từ “nằm bẹp” và “bốc hơi” để nói về tình trạng không hiệu quả, thậm chí tiêu cực trong quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước ở doanh nghiệp nhà nước.

Đọc nhiều nhất