Tăng cách ly tại nhà từ 7 lên 14 ngày với người từ TPHCM về địa phương

Tăng cách ly tại nhà từ 7 lên 14 ngày với người từ TPHCM về địa phương

Điều chỉnh tăng thời gian cách ly y tế tại nhà đối với tất cả những người từ TPHCM (trừ các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đi qua TPHCM nhưng không dừng, đỗ) từ 7 ngày lên 14 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo.