Luồng lạch cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị cát bồi lấp gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào

Thiếu nơi neo đậu tàu thuyền

Cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền là nơi chuyên dụng cho tàu cá; nơi quản lý, cung cấp thông tin ngư trường cho ngư dân.