Tây Ninh hợp tác đầu tư với 6 tỉnh, thành phố nước ngoài

Tây Ninh hợp tác đầu tư với 6 tỉnh, thành phố nước ngoài

Theo Sở KH-ĐT tỉnh Tây Ninh, trong 10 tháng đầu năm 2021, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận và chủ trương đầu tư cho 12 dự án FDI mới (giảm 1 dự án so với cùng kỳ) với vốn đăng ký 91 triệu USD. Toàn tỉnh có 17 dự án FDI tăng vốn với hơn 639,9 triệu USD, 4 dự án giảm vốn hơn 83,8 triệu USD và 4 dự án chấm dứt hoạt động với vốn đăng ký 52,6 triệu USD.

Đọc nhiều nhất