Các chuyên gia công nghệ tại  Tech Summit 2020

Forbes Việt Nam tổ chức Tech Summit 2020

Ngày 16-7, Forbes Việt Nam đã tổ chức Tech Summit 2020, là hội thảo về công nghệ có quy mô hàng đầu tại Việt Nam, bàn về các xu hướng công nghệ, ý tưởng độc đáo và các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đọc nhiều nhất