Thành lập kho học liệu số

Thành lập kho học liệu số

Bộ GD-ĐT vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kho học liệu số (iGiaoduc) với mục tiêu tạo ra một nền tảng kho học liệu số trực tuyến nhằm thu thập, lựa chọn, chia sẻ học liệu số dùng chung phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trong các nhà trường.