Thành phố an toàn nhất thế giới

Thành phố an toàn nhất thế giới

Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu thuộc tạp chí The Economist, vừa công bố danh sách các thành phố an toàn nhất thế giới, với ngôi vị số một thuộc về Copenhagen.