Cuộc thi ảnh về an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Cuộc thi ảnh về an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Dự án “Hành trang an toàn” do Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (AIP) phối hợp với của Quỹ UPS khởi động cuộc thi ảnh tuyên truyền về an toàn giao thông đến 18 trường tiểu học tại TP Hà Nội, TPHCM và tỉnh Thái Nguyên.