J&T International  đã thu được nhiều thành công tại thị trường Việt Nam

J&T Express với chiến lược “Think Global, Act Local” ​

Think Global, Act Local (Tư duy theo quy mô toàn cầu, hành động theo đặc trưng địa phương) là kim chỉ nam phát triển bền vững của nhiều doanh nghiệp nước ngoài khi tiến công vào thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam và J&T Express đang áp dụng thành công chiến lược này.

Đọc nhiều nhất

" />