Hà Nội mùa đông

Hà Nội mùa đông

Anh gói vào cái lạnh của mùa đông
Và gom chút heo may của cơn rét ngọt
Gửi cho em chùm họa mi trắng toát
Để em nhớ đất Hà Thành