Chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay

Chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác (5-5-1818 - 5-5-2018), ngày 5-5 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM và Trung tâm Lý luận chính trị thuộc Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Các Mác và thời đại ngày nay”. 

Đọc nhiều nhất